Yangın Merdiveni

İnsanlar yangın esnasında oluşan korku, stres ve panikten dolayı yapacağını şaşırıp o anda çaresiz şekilde kaçış yolu aramaya çalışıyor. Yangın gibi doğal afetler meydana geldiğinde yangın yerinin çok kısa sürede alevler ve dumanlarla kaplandığı bilinmektedir. Böyle bir durumda insanlar bina merdivenlerini kullanamayacakları için kendilerini yangın mahalinden kurtaracak bir kaçış aramaktadırlar.

Bu noktada akla gelen en güvenilir ve hızlı şekilde yangın yerinden uzaklaşmanın yolu yangın merdiveni oluyor. Yangın merdivenleri alternatif bir kaçış yolu olduğu için yangın durumlarında can kaybı riskini de azaltmış bulunduruyor. Yangın merdivenleri dışarıdan olduğu gibi içeriden de yapılabilmektedir. Fakat dışarıdan yapılan yangın merdivenleri içeriden yapılan merdivenlere oranla daha az maliyetli olması ve daha az yer kaybının olmasından dolayı en fazla tercih edilenler arasındandır.

Binanın yangından korunması için iki farklı tip yangın merdivenine izin verilmektedir. Bu merdiven tipleri Dairesel yangın merdiveni ve Z tipi yangın merdiveni olarak ikiye ayrılmaktadır. Z tipi yangın merdivenlerinin binalara montajı daha kolay gibi görünse de dikkatli olunması gereken birçok noktası bulunmaktadır. Yangın gibi doğal afet durumunda ani müdahaleler esnasında söndürme sisteminin yeterliliği kadar, can kaybının önüne geçilip insanların tahliye edilmesi de önemlidir. Yangın esnasında insanları kolayca tahliye edebilmek için yangın merdivenin bulunması en önemli faktörlerdendir. Yangın olaylarını analiz ettiğinizde çoğu yangında can kaybı olma nedeni yangın merdiveni olmamasından kaynaklanmaktadır. Z tipi yardım merdivenlerinde iki farklı çıkış bulunuyor, bu çıkışlar kapı ve pencere çıkışlarıdır.

Bu gibi can yakıcı kayıpların ve yangın felaketlerinin olduğu durumlarda yangın merdivenin bina üzerindeki görüntüsünün yanı sıra yangın merdiveni imalatı öneminin ne kadar büyük olduğu ortaya konulmuş oluyor. Binaların ön cephesine bakıldığında hoş bir görüntüye yer vermeyeceği için genel olarak yangın merdivenleri binaların arka ve yan cephelerine monte edilir.

Yangın merdiveni yapımı kaliteli çelik malzemelerden oluşmalı ve üretilmelidir. İmalatlarında yanmaz, dayanıklı malzemeler olması önem taşımaktadır. Yangın merdiveninin imalatının yanı sıra montajı da doğru yapılmalıdır. Yangın merdiveni fiyatları merdivenin yapısı ve çelik kalitesine göre değişebilmektedir.